Edebiyat

Edebalı, 1208 yılında Horasan’ın Merv şehrinde doğmuştur. Osman Gazi’nin kayınpederi ve Anadolu’nun ilk Ahi Şeyhlerindendir. çocukluğunu Horasan’da geçiren Edebalı, tahsilini Şam’da tamamlayarak devrin büyük bilginlerinden ders almış ve Eskişehir’in İtburnu Köyüne yerleşmiştir.
\r\n
\r\nErtuğrul Gazi ve Osman Gazi, kuruluş döneminde ahilerden ve özellikle Ahi Şeyhi olan Edebalı’dan büyük yardım görmüşlerdir.Osman Bey, Söğüt’teki tanışmasından sonra (1281) sık sık Şeyh Edebalı’nın Eskişehir’deki dergahını ziyaret ederek onun görüşlerinden faydalanmıştır. Edebalı Bilecik’in fethinden sonra da Bilecik Kadılığına tayin edilmiştir.
\r\n
\r\nŞeyh Edebalı at sırtında gezen, yayla ve otlaklarda dolaşan Kayı Aşiretini bir hamur gibi yoğurmuş, onların yerleşik hayata geçmelerinde önemli rolü olmuştur. Devlet yapısının kurulmasında büyük hizmetler veren ve yardım eden, bu bakımdan Osmanlı Devleti’nin “Manevi Lideri” olarak bilinen Edebalı, 1328 yılında 120 yaşında vefat etmiştir. Edebalı’nın bazı uyarı ve sözleri şunlardır:
\r\n
\r\n“Toprağa bağlanınız. Suyu israf etmeyiniz. Veriniz; elleriniz yumuk kalmasın. İlim sahiplerini koruyunuz. Ağaç dikiniz.....”
\r\n
\r\nŞEYH EDEBALI’NIN OSMAN BEY’E NASİHATI
\r\n
\r\nOğul, 
\r\nİnsanlar vardır, şafak vaktinde doğar
\r\nAkşam ezanında ölürler.
\r\nAvun oğlum avun,
\r\nGüçlüsün, kuvvetlisin, akıllısın, kelamlısın,
\r\nAma, bunları nerede, nasıl kullanacağını bilmezsen
\r\nÖfken ve nefsin bir olup aklını yener,
\r\nSabah rüzgarlarında savrulur gidersin.
\r\nDaima sabırlı, sebatlı ve iradına sahip olasın.
\r\nDünya senin gözlerinin gördüğü gibi büyük değildir.
\r\nBütün fethedilemeyen gizemler, bilinmeyenler, görülmeyenler,
\r\nAncak senin erdemlerinle
\r\nGün ışığına çıkacaklar.
\r\nAnanı-atanı say. 
\r\nBereket büyüklerle beraberdir.
\r\nBu dünya inancını kaybedersen
\r\nYeşilken çorak olur, çöllere dönersin.
\r\nAçık sözlü ol.
\r\nHer sözü üstüne alma, gördün söyleme, bildin bilme.
\r\nSevildiğin yere sık gidip gelme.
\r\nKalkar itibarın, muhabbet olmaz.
\r\nÜç kişiye acı:
\r\nCahiller arasındaki alime,
\r\nZenginken fakir düşene,
\r\nHatırlı iken itibarını kaybedene.
\r\nUnutma ki yüksekte yer tutanlar
\r\nAşağıdakiler kadar emniyette değildir.
\r\nHaklı olduğunda mücadeleden korkma.
\r\nBilesin ki atın iyisine doru,
\r\nYiğidin iyisine deli derle

\r\n\r\n

 

\r\n\r\n


\r\nDursun Fakıh:
\r\n
\r\nKaraman’da doğmuş, Şeyh Edebalı’nın öğrencisidir. Dursun Fakıh; tefsir, hadis, fıkıh bilimlerini okumuştur. Osmanlı Devletinin kuruluşuna şahitlik etmiş bir Türk Bilginidir . Şeyh Edebalı’nın kızını alarak damadı ve Osman Gazi ile de bacanak olmuştur.

\r\n\r\n

28 Eylül 1299 yılında Karacahisar fethedildikten sonra, Osman Gazi adına Cuma Hutbesini okuyup, Cuma Namazını kıldırmıştır. Böylece, hem Osman Gazi’nin hür ve tam İstiklal sahibi bir Devlet Başkanı olduğunu, hem de Osmanlı Devletinin İstiklalini dünyaya ilan etmiştir.

\r\n\r\n

Dursun Fakıh, Osmanlı Devletinin ilk imam-hatibi ve ilk kadısı olma şerefine elde etmiştir. “Gazavetname” adlı bir eseri bulunmaktadır. Anadolu’da milli birlik ve milli kültür birliğinin oluşmasına hizmet eden bir Türk Büyüğüdür.1327 yılında vefat etmiştir.

\r\n
YORUMLAR
Yorum Yapabilmek İçin Giriş Yapın ya da Üye Olun